Lärare begär avgångsvederlag

I Bengtsfors har en het debatt uppstått om vem som har rätt till avgångsvederlag. Bakrunden är att den förre kommunchefen köptes ut med ett avgångsvederlag på 420 000 kronor. Nu har en lärare ställt frågan på sin spets. Han begärde samma avgångsvederlag, när han gick i pension men fick nej. I ett öppet brev till kommunstyrelsen vill han nu ha en förklaring till varför han inte får det, när kommunchefen fick det.
I december var det många turer kring kommunchefen Kurt Grefves anställning i kommunen. Efter en hel del krångel fick han ett avgångsvederlag på 420 000 kronor, för att kommunen skulle slippa från sega förhandlingar. Läraren Hans-Åke Alehult begärde ungefär samtidigt avsked från kommunen med avgångsvederlag. Inte riktigt allvarlig menat, men han ville få svar från politikerna varför dom gjorde som dom gjorde. Men det svaret saknar han. Nu fortsätter han att efterlysa svaret. I botten handlar det om hur kommunen sköts och om den har råd med olika felsatsningar, som hur den hanterar chefer som ska sluta.