Nytt ris ger mer mat med mindre utsläpp av växthusgas

1:45 min

Nya sorter av risplantor som skulle kunna ge mer mat åt jordens växande befolkning samtidigt som de orsakar mindre utsläpp av metan från risodlingarna har tagits fram av svenska och kinesiska forskare.

Det handlar om genförändrade risplantor, och Anna Schnürer vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala visar hur man kan se hur de skiljer sig från andra rissorter. Hon håller upp en tavla med en torkad och uppmonterad risplanta av den nya sorten.

– Vad man kan se på den här plantan är att den har fler riskorn. De är också tyngre i och med att det är mer stärkelse, vilket gör att plantan vippar mer.

Plantorna har hittills odlats i växthus här i Sverige, och även i Kina där Anna Schnürers kollega Chuangxin Sun har haft fältförsök under tre risodlingssäsonger.

Nu har de publicerat sina resultat i tidskriften Nature. Precis som man kan se på den torkade plantan lagrar den här rissorten mera stärkelse i riskornen, så att det blir mer mat på varje planta.

Samtidigt är det mindre av det kol som plantorna fångar in som hamnar nere i rötterna. Även det är bra, eftersom det verkar missgynna de mikroorganismer som lever i risfälten och tillverkar växthusgasen metan.

– Risodling är ett ganska stort klimatproblem i och med att det bildas ganska mycket metan i de här odlingarna. Så det bildas mycket mindre metan från de här nya risplantorna, säger Anna Schnürer.

För att ta fram det här riset har forskarna tagit en välstuderad gen från sädesslaget korn och stoppat in den i risplantorna.

Men genförändring är inte det enda alternativet om man vill ha sådant här ris, säger Anna Schnürer. Det finns en gen i ris som liknar den som de lånat från korn. Med lärdomarna från den nya studien menar hon att den genen borde kunna användas för att förstärka egenskaperna som de har fått fram, fast på ett mer traditionellt sätt.

– Om man ser till att man kan använda andra förädlingstekniker och ta fram plantor på andra sätt, så skulle man kunna tänka sig att ha en planta inom tre till fem år.

Referens: J. Su et al. Expression of barley SUSIBA2 transcription factor yields high-starch low-methane rice. Nature 23 juli 2015. DOI: 10.1038/nature14673