Manliga tonsättare dominerar

10 min

Den typiska tonsättaren som hörs i våra svenska konserthus är ofta en tysk man med burrigt hår som varit död i hundra år. Det visar en undersökning gjord av Föreningen svenska tonsättare och KVAST (kvinnlig anhopning av svenska tonsättare). Mer än 95 procent av tiden ägnas manliga kompositörer, nästan hälften är tysktalande, och ytterst lite tid ges till nyskriven musik. Var hörs den svenska musiken? Den yngre musiken och kvinnorna? Samtal med Maria Lithell Flyg, ordförande i Kvast och 
Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen.