Rutavdrag för läxhjälp avskaffas

1:29 min

Sedan 2013 har man kunnat dra av på läxhjälp enligt RUT men från och med 1 augusti är det inte längre möjligt.

Rutavdraget infördes 2007 av alliansregeringen för att kunna göra avdrag för hushållsnära tjänster som rengöring, tvätt och underhåll. Sex år senare kompletterades avdraget med läxhjälp, som då också gick att göra avdrag för. Då startade många företag som bara inriktade sig på läxhjälp. Men från och med 1 augusti kan man inte längre göra avdrag för läxhjälp.

Anna Danielsbacka i Karlsborg startade ett läxhjälpsföretag eftersom att hon som lärare visste att hjälpen hade efterfrågats. Idag är läxhjälp en väldigt liten del av hennes värksamhet och hon tror inte att hennes företag kommer beröras så mycket av ändringen.

– Om man ser till vårt företag så är det inte en stor procentuell del, säger Anna Danielsbacka.

Trots att avskaffandet av avdrag för läxhjälp inte kommer påverka Anna Danielsbacka är hon orolig för branschen i stort. Hon tror att det kommer innebära mycket för RUT-tjänstverksamhet runt om i landet.

– Det kommer innebära att folk börjar jobba svart igen, det kommer innebära att folk börjar mygla och fler kommer bli uppsagda för det finns ju de som har läxhjälp som sin huvudsakliga näring och de kommer ju få säga upp och lägga ner, säger Anna Danielsbacka.