Nej till minskad flygbullerzon

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås säger nej till byggnadsnämndens förslag om en ny flygbullerzon i Västerås.
Det är byggnadsnämnden som vill minska den zon som skyddas från flygbuller och byggnation. Men enligt remissvaret från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen stör skolflyget så mycket redan idag, att den gamla, mycket större, flygbullerzonen ska vara kvar. Dagens zon sträcker sig mellan Sevalla i norr och Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i söder. Den nya zonen skulle bli betydligt mindre, mellan Badelunda kyrka i norr och Almö-Lindö i söder. Anledningen är att både kommun och markägare vill bygga i området och det är inte tillåtet inom flygbullerzonen.