Uteblivna löften om löneökningar

Det blev inga konkreta löften om löneökningar till de barnmorskor i Västerås som kräver högre löner. Det visade sig efter ett möte igår mellan barnmorskorna, landstingets ledning och ledningen för kvinnokliniken.
Som vi berättat tidigare så är situationen på Kvinnokliniken i Västerås mycket ansträngd, det saknas 4 barnmorskor bara på BB. Problemen är två: Lönerna som landstinget i Västmanland kan erbjuda nyutexaminerade barnmorskor är låga jämfört med Stockholm och Uppsala, men också att personal slutar eftersom nyanställda tjänar betydligt mer.