Ökning av sjögull oroar Mälarens vattenvårdsförbund

0:54 min

Sjögull blir en allt vanligare syn på Mälaren. Det här bekymrar Mälarens vattenvårdsförbund som menar att sjögull riskerar att slå ut andra arter.

– Den är visserligen vacker, men när den väl kommer ut i Mälaren och sjöar och vattendrag så kan den orsaka mycket skada, säger biologen David Liderfelt från Mälarens vattenvårdsförbund.

Att få in främmande arter i våra ekomiljöer kan få skadliga effekter för de arter som redan finns där. Sjögull kommer ursprungligen från Asien och säljs här som prydnadsväxt till dammar, men den spred sig alltså ut i Mälaren. Först fanns sjögull mest i de allra västligaste delarna, men nu finns växten även i exempelvis Västerås.

– Den tar över helt och håller där den etablerar sig. Den breder ut sig och konkurrerar ut alla andra växter. Vill man använda en vattenmiljö som fiskevatten, badplats eller åka båt så förhindrar den här växten det, säger David Liderfelt.

Det pågår satsningar för att försöka stoppa utbredningen av sjögull. Man har bland annat försökt att täcka bestånd med halm för att hindra  solljuset från att nå växterna.

David Liderfelt säger att det är bråttom att göra något åt problemet.

– Ska man göra någonting ska man göra det nu innan problemet är större än det kan bli. Har de väl etablerat sig för mycket så är det väldigt svårt, och framför allt dyrt, att göra något åt det.