Polisen ska bli mer effektiv

Polisen i Sörmland kan göra mer på brottsplatsen och stanna längre tid på platsen för att säkra bevisning och höra vittnen.
Sörmlandspolisen måste bli mer effektiv och organisationen kring brottsutredningar måste förändras. Det säger kriminalkommissarie Anders Bolinder, som leder en speciell utreningsgrupp som sedan februari försöker minska antalet outredda brott. En speciell utredningsgrupp har sedan februari minska högen från 1500 till 700. Mellan 15 och 20 procent skickas till åklagare för åtalsbeslut. Men resten avskrivs, bland annat för att det gått så lång tid eller att bevisningen inte räcker.