Lång kö för hörapparat i Malmö

Det är stor skillnad i väntetiderna på att få hörapparat i Skåne. I Malmö kan man få vänta i 17 månader.
I nordvästra Skåne är köerna kortast, mellan 14 och 23 veckor i Helsingborg och Ängelholm. I nordöstra Skåne kan den längsta väntetiden vara 40 veckor. Där diskuteras nu att korta köerna genom att köpa in 900 hörapparater årligen. Det är i Malmö och i Lund som väntetiderna är längst 42 respektive 64 veckor. Orsaken är bl. a att hörselavdelningen på Universitetssjukhuset MAS haft svårt att hitta vikarier när personalen varit sjukskriven.