Tolkservice kritiseras

Landstingets tolkservice får stark kritik.
Ett äkta par som talar arabiska som modersmål berättar i ett brev till Patientnämnden att det flera gånger hänt att de inte ens förstått tolken, när de besökt sjukhuset eller vårdcentralen. Missförstånden har bland annat lett till att ett barn i familjen fått fel medicin. Däremot har det inte varit några problem med en tolk från Karlstad kommuns tolkförmedling.