Komplexa processer på Pluto

När nu NASA har börjat analysera de bilder som rymdsonden New Horizons tog vid förbiflygningen av Pluto har det visat sig att dvärgplaneten är mer komplex än vad som tidigare antagits.

Jan-Erik Wahlund på Institutet för rymdfysik i Uppsala menar att Plutos atmosfär, där metan sönderdelas av ultraviolett ljus från solen, har liknande processer som de som sker vid den stora månen Titan kring Saturnus, och att det här är något som är intressant med tanke på de extremt låga temperaturerna på Pluto:

– Det är betydligt mer komplicerat så här långt ut i solsystemet, och det bildas alltså organiska ämnen även här ute.

– Det finns flöden på ytan, biologiska processer, isprocesser, som fortfarande försiggår. Man tycker ju att allt borde vara fruset då, men även kväve är flytande till viss del vid de här kalla temperaturerna. Det är ju väldigt kallt, menar han.