Risken för ras underskattad

För bara 20-30 år sen byggdes det fortfarande på mark som med dagens metoder skulle ha underkänts på grund av risken för jordskred eller ras.
Det visar bland annat det uppmärksammade jordskredet i Vagnhärad 1997 då sju villor förstördes när marken sattes sig i rörelse. Därför genomför nu Sveriges Geotekniska Institut, SGI, seminarier över hela landet för att öka kunskapen om skred. En viktig punkt som SGI trycker på det är att markundersökningar som gjorts för ett antal år sen inte är något att lita på. Nu krävs nya metoder och ny teknik enligt SGI. Småland-Blekingeregionen är inte särskilt hårt drabbad av jordskred, störst är riskerna längs kusterna.