Uppskattad tvångsvård

Missbrukare tycker det är bra med tvångsomhändertagning. Det visar en uppföljning som gjort av personer som tvångsvårdats vid Hornö LVM-hem utanför Enköping.
Enligt undersökningen, som gjorts av Statens institutionsstyrelse, , så tyckte två av tre av de tvångsomhändertagna som tillfrågats att det var bra att samhället ingripit. Sex månader efter utskrivningen från Hornö LVM-hem var varannan av de tillfrågade drogfria.