Varnar för skadestånd om naturen går före kalkbrytning

Nordkalk kan komma att kräva stora skadestånd av staten, om det planerade brottet vid Ducker i Bunge blir naturområde.

Detta eftersom det i så fall blir omöjligt eller i alla fall betydligt svårare för Nordkalk att starta en ny kalkstenstäkt där. Det är vad en av företagets advokater, skriver till regeringen.

Advokaten hänvisar till de granskningar som gjorts av två juridikprofessorer, och där den ena skriver att också den som fäster stor vikt vid miljöskyddsfrågor, och som har stor kunskap om regelverken måste förvånas över hanteringen av denna mycket vidlyftiga rättsprocess.

Och om regeringen fattar ett beslut som medför att Nordkalk inte kan använda området vid Ducker som man tänkt, så får det långtgående ekonomiska effekter eftersom värdet på fastigheten minskar.

Och med tanke på att företaget tidigare fått ett tillstånd, som vann laga kraft i högsta instans, så talar det för att företaget har rätt till ersättning, skriver den ena av dom två professorerna, som anser frågan bör prövas både av svensk domstol och av Europadomstolen, om det behövs.

Hur mycket pengar Nordkalk tänker kräva av staten, det framgår inte av den här skrivelsen.