Försvaret: Rysk ubåt från 1916

7:51 min

Den ubåt som hittades på havsbotten utanför Upplandskusten var med största sannorlikhet den ryska ubåten Som som förliste för 99 år sen, enligt försvarsmakten.

Peter Lindberg som bor utanför Norrtälje och som ledde expeditionen som hittade ubåten - och säger så här om var den hittades:

– Vi kan inte säga exakt var vi hittat vraket, men det rör sig om Upplandskusten.

Försvarsmakten har analyserat videofilmen på den sjunkna ubåten - och har kommit fram till att det med största sannolikhet är den ryska ubåten "Som" som förliste efter en kollision med ett svenskt fartyg år 1916 under första världskriget.

Det har försvaret kunnat se på ubåtens konstruktion och att namnet på ubåten syns på videon, något som dykaren och vrakletaren Peter Lindberg också berättar om:

– Vi lyckades filma sista bokstaven på ett namn. Och det var ett ryskt kyrilliskt tecken. "Som" stavas "Com" på ryska, men före 1918 stavades det "Com" plus det här kyrilliska tecknet på slutet.

Ocean X Team har filmat ubåten utanför Upplandskusten med robot men planerar att också gå ner med dykare för att få till bättre filmer. Informationen om positionen kom från kollegor på Island:

– Vi hade genom ett samarbete med det isländska företaget Ixplorer fått en position. Den var de väldigt hemliga med, men sa att om ni hittar något där så kommer det att bli stort, säger Peter Lindberg.

Var hade de fått den här positionen från?

– Det vet inte jag i nuläget. Jag skulle tro ur någon form av ryskt arkiv.

På sociala medier diskuteras ämnet, redogörelsen från upphittarna och bilderna läggs ihop med fakta om den förlista ubåten. Flera hävdar att Ocean X Team mycket väl visste att de letade efter en gammal rysk ubåt från tsartiden, och att hela Sverige gått igång på en medieanka.

– Jag kände till att det här vraket fanns någonstans, men att det borde ha legat mer norröver, säger Peter Lindberg.