Ökade säkerhetsåtgärder ska stoppa olyckor vid vägarbete

1:54 min

Det har varit flera trafikolyckor och långa köer vid vägarbetet på E6 vid Varlamotet i Kungsbacka. Nu har trafikverket tagit till krafttag.

Trafikverket har bland annat satt upp fler varningsskyltar och förlängt säkerhetsavståndet till vägarbetet så att trafikanterna ska sänka hastigheten.

– Vi har gjort flera åtgärder och vi har hittat en lösning nu som funkar. Sen denna lösningen implementerats har vi inte haft fler krockar, säger  Cory Symoens som är projektledare för arbetet. 

Vägarbetet började den 12 juli och görs eftersom trafikverket måste byta ut vägtrummor som finns under marken, för att förhindra översvämningar. Den första veckan blev det rörigt med långa köer och också flera olyckor och kökrockar på E6an.

– Det är topografin i området som bidrar till det. Det är lite skymd sikt på vissa ställen och det är ett krön i backen här, säger Cory Symoens

Nu har trafikverket, tillsammans med polisen, gjort om vid vägarbetet. Bland annat har dem alltså förlängt säkerhetsavståndet till vägarbetet, placerat ut bilar med digitala hastighetsskyltar och smalnat av vägen genom en så kallad chikan för att trafikanterna ska sänka hastigheten.

– Vi ser att medelhastigheten mellan chikanen och vägarbetet har sänkts dramatiskt, säger Cory Symoens.

Vägarbetet ska vara klart i början på oktober och fram tills dess får man räkna med att det kan bli mycket trafik och köer på vägen. Henrik Zetterquist är samhällsplaneringschef på region väst på trafikverket. Han säger att det är ett omfattande vägarbete och hoppas att trafikanterna har förståelse för det.

– Nu har vi fortfarande sommartrafiken, men snart kommer pendeltrafiken och skoltrafiken på och det kommer sätta nya påfrestningar på vägsystemet här. Det finns andra vägar att ta och då ska man välja det. Vi har även bra kollektivtrafik i området och det tror vi också är en väldigt bra lösning, säger Cory Symoens.