Vanligt att fåglar flyger in i vindkraftverk

3:55 min

En död havsörn hittades igår morse under en vindturbin i Fanbyn, Husum. Händelsen har nu polisanmälts. Men från forskarhåll menar man att det här är olyckor man får räkna med.

Jens Rydell från Lunds universitet har forskat på hur vindkraftverk påverkar fåglar och fladdermöss och han menar att olyckor med vindkraftverk och fåglar är nästan ofrånkomliga.

– Vindsnurrorna rör sig hastigt i luften med ungefär 300 kilometer i timmen. Så flygande djur hinner inte undan, säger han.

Enligt Jens Rydell är det några tusen fåglar per år som dödas i olyckor med vindkraftverk.  

– Vi har utarbetat ett program som företagen ska genomföra innan man bygger vindkraftverk. Där ska man försöka bedöma vart vindkraften ska stå för att inte liknande olyckor ska hända, säger han.

Går det att göra någonting för att inte örnarna ska flyga in i vindsnurrorna?

– Det man kan göra för fåglarna är att vara noggrann i förväg och inte bygga vindkraft i närheten av örnrevir, eller på ställen där det passerar mycket örnar eller andra fåglar. Men det är ingen garanti, säger Jens Rydell.

Den döda havsörnen som hittades död igår har polisanmälts , har du hört om liknande händelser?

– Inte i Sverige men vi har en ganska strikt EU-lagstiftning, artskyddsförordningen, som säger att man inte får driva verksamhet som kan döda fåglar och fladdermöss.

Så inga vindkraftverk borde inte få finnas?

– Nej inte om man drar det till sin yttersta spets så vilket skulle vara orimligt. Men man måste skilja på om vindkraftsbolagen har gjort det de ska innan, att de gjort en riktig undersökning och fått bedömt att det är en lämplig plats att bygga på, och att det händer en olycka det kanske man tyvärr måste ta det. Till skillnad om företaget bara struntat i det, säger forskaren Jens Rydell.