Sveriges minsta fårras bor i Baldersnäs

3:19 min

På lantrasgården i Baldersnäs finns något så ovanligt som Tabackatorpsfår som är Sveriges minsta fårras, både till storlek och antal, det finns idag bara cirka 30 till 50 stycken kvar.

Beståndet är fördelat på två flockar i landet. Dels i Baldersnäs i Dalsland och ursprungsgården Tabackatorp i Ekshärad i norra Värmland.

Anledning till att det finns så få kvar beror bland annat på att bete i skogen förbjöds 1965. I samband med detta avskaffade många bönder fåren till förmån för andra djur. 

Vad är vitsen med att bevara lantraserna?

– Dels är de bra naturvårdare, men de är också en bra genbank med differentierade gener jämfört med de moderna raserna som är mer ensidiga i sin genuppsättning, säger Karl-Anders Andersson på lantgården i Baldersnäs.