P4 Kalmar granskar

Privata familjehemsföretag utan tillsyn

5:32 min

Kommunerna har svårt att rekrytera familjehem. Samtidigt slår sig allt fler privata aktörer in på marknaden. Ändå finns det ingen tillsyn på de privata familjehemsföretagen.

Ingela Elmberg har haft jourhem på Öland i nio år. Hon hjälper barn som är i behov av en akut placering innan socialtjänsten hittar en mer permanent lösning.

De senaste åren har jourplaceringarna blivit längre och längre och placeringarna som egentligen ska vara max tre-fyra månader långa har blivit så långa som upp till ett år.

– De sista placeringarna har blivit så långa som ett år. Det är svårt att hitta fasta hem, så kallade familjehem, säger Ingela Elmberg.

På en marknad där kommunerna har svårt att rekrytera familjehem slår sig privata aktörer in, så kallade konsulentorganisationer.

Både branschföreträdare och Sveriges kommuner och landsting, SKL, uppskattar att antalet privata familjehemsorganisationer har ökat – i dag tros det vara mellan 100 och 200 stycken.

Ingen vet exakt hur många det handlar om, eftersom bolagen inte registreras. Det är en lukrativ bransch; flera företag går med miljonvinster och det blir ofta en dyr historia för kommunerna.

– En ganska vanlig kostnad för ett konsulentstött familjehem är 42 000 kronor i månaden. Jag tecknade nyligen ett avtal med ett familjehem för en tonårsflicka och där blev kostnaden 12 000 kronor i månaden. Jag vet dessutom att familjehemmen inte brukar få så mycket mer betalt, säger Cecilia Brauer på Mönsterås kommun.

Men att det skulle vara dyrt slår flera familjehemsföretag som vi har pratat med ifrån sig. De har kostnader för administration, god service och annat som kommunerna slipper.

– Jag vet inte vad det är som är så dyrt. Vi tillhandahåller familjehemskonsulenter och deras löner. Dessutom har vi en hel organisation som ska gå runt och ger familjehemmen service dygnet runt, säger Ulla Gottfridsson som har drivit en konsulentorganisation sedan 2007.


Kommunerna måste förbättra sig

Många familjehem går ändå till privata aktörer eftersom servicen och tillgängligheten ofta är mer tillfredsställande än via kommunerna. Där måste kommunerna bli bättre, menar Minna Ljungberg som är enhetschef på Kalmar kommun:

– Det är ju svagheten i kommunen om handledarna byts och om vi inte kan vara på plats när vi behövs. Det försöker vi jobba på så att familjehemmen känner att vi finns där om de behöver.

Trots att privata familjehemsförmedlare har funnits länge så behövs det i dag inget tillstånd att starta upp ett företag.

Behöver städa upp i branschen från oseriösa aktörer

Det innebär att i princip vem som helst kan ge sig in i branschen utan tillstånd och att man inte har någon tillsynsplikt från en myndighet såsom IVO – inspektionen för vård och omsorg som synar organisationens arbete.

Christian Franzén som tidigare arbetade inom kommunal verksamhet har nyligen startat ett konsulentbolag – och han eftersöker en tillståndsplikt för att städa bort oseriösa aktörer.

– Man behöver städa upp i branschen och ta bort oseriösa. Saken är ju den att allt kanske verkar vara i sin ordning när kommunen anlitar en konsulentorganisation men man kanske märker först när man har placerat ett barn att saker och ting inte stämmer. Och då är det försent, det är ju faktiskt ett barn som har placerats, säger han.


Marknaden styr branschen i dag

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård har drivit frågan om att ha en tillståndsplikt och en tillsynsplikt för privata aktörer i branschen under en längre tid.

Andreas Ramlöv är vice ordförande på förbundet och jobbar själv inom en privat organisation. Han är positivt inställd till att det finns flera olika sorters aktörer på marknaden men de senaste åren har han sett en alarmerande trend bland företag i branschen:

– Socialtjänsten köper sig fri från myndighetsutövningen av olika anledningar. Man låter oss företag skriva genomförandeplaner, man låter oss göra bedömningar på de placerade barnen. Här ser vi att det finns en klar risk att de privata företagen tar chansen och erbjuder de här tjänsterna trots att det faktiskt går emot lagstiftningen. Kontentan av detta blir att marknaden styr branschen i dag.