Vårdnedläggning kan rivas upp

Kritiken hårdnar mot att akutvårdsavdelningen vid Östersunds sjukhus ska läggas ned. Nu säger landstingsrådet att om arbetsmiljön blir allt för dålig kan beslutet rivas upp.
De stora riskerna för arbetsmiljön var inte kända när beslutet fattades, säger landstingsrådet Maide Wiklund. Men sjukhsudirektören Kjell Jönsson hade i ett brev till Arbetsmiljöinspektiuonen beskrivit riskerna och lovat att en arbetsgrupp skulle ta fram förslag till kompensation. Och det var den kompensationen som politikerna ansåg tillräcklig; ett patienthotell som tog över patienter från sjukhuset, fler vårdplatser på medicinavdelningen och ett samarbete mellan avdelningar. Alla förslagen anses otillräckliga av personal och arbetsmiljinspektionen ser stora risker med nedläggningen. Maide Wiklund hävdar att landstingets tal om att satsa på Arbetsmiljö fortfarande är trovärdigt och skulle arbetsmiljön bli dålig så måste man möta det med nya åtgärder. - Om det är ett alldeles galet beslut går det faktiskt att riva upp. Det har vi gjort förr, säger Maide Wiklund.