Kinas stödinsatser ökar risken

2:00 min

Kinesiska staten har pumpat in tusentals miljarder kronor på Shanghaibörsen för att dämpa den senaste tidens nedgångar. Men istället för att ge stabilitet ökar det snarare risken, anser expert.

– Det är en mycket märklig utveckling att staten försöker styra kursutvecklingen, säger Lars Jonung, professor vid ekonomihögskolan i Lund.

Shanghaibörsen har backat nästan 30 procent sedan toppnotering i början av juni, och i måndags rasade börsen över 8 procent, den största enskilda nedgången sedan 2007.

Kinesiska regeringen har på flera sätt försökt dämpa nedgången. De har förbjudit viss typ av blanking där investerare spekulerar i kursfall och de har förbjudit stora ägare att sälja av sina aktier.

Regeringen har också gått in med stödköp. Hur mycket är oklart men det sägs handla om hela 7 000 miljarder kronor. Vilket är bra mycket mer än hela Sveriges bruttonationalprodukt.

Lars Jonung på ekonomihögskolan i Lund säger att något liknade aldrig inträffat tidigare. Planekonomier har historiskt inte haft några börser och att regeringen i Kina nu försöker styra börsen, som beskrivs som hjärtat i det kapitalistiska systemet, är helt unikt. 

Enligt Lars Jonung innebär den här aktiva finanspolitiken en större risk för de som placerat pengar på Shanghaibörsen, till exempel via Kinafonder.

-- Det är mycket möjligt att det är en bubbla som håller på att spricka.

Även Johan Hagbart, placeringsstrateg på banken SEB, menar att de statliga stödköpen skadar Kinas och börsens förtroende.

-- Man försöker gradvis bli en marknadsekonomi och att regeringen är inne och intervenerar så mycket, det är sådant som kan påverka finansmarknadens förtroende för Kina som investering.

Internationella Valutafonden, IMF, har varnat Kina och uppmanat regeringen att lägga av med stödköpen. Men det har inte fått effekt, efter det senaste raset i måndags kom det istället löften från Peking att man ska satsa ännu mer pengar på att, som man säger, stabilisera marknaden.

Men Lars Jonung är vertygad om att kinas regering till slut kommer inse att den inte kan styra den inhemska börsen. Marknadskrafterna är för starka.

-- Även om man fortsätter med den här politiken så kommer man inte på sikt kunna styra börsutvecklingen. Den bestäms av efterfrågan och utbud hos tusentals placerare.