Socialtjänsten anmäld

Länsstyrelsen har anmält socialtjänsten i Biskopsgården till åklagare efter att en kvinna felaktigt togs om hand av polis och fördes till sjukhus.
Enligt ett beslut i stadsdelsnämnden skulle kvinnan omhändertas enligt LVM, lagen om vård av missbrukare, och man begärde hjälp av polis. Belsutet upphävdes dock innan kvinnan togs omhand, men det fick inte polisen reda på - och kvinnan fördes till Lillhagen. Det uppger Göteborgs-Posten och Metro. Chefen för individ- och familjeomsorgen i Biskopsgården säger till G-P att man meddelade polisen per telefon, men att det skriftliga beslutet på något sätt inte nått fram. Nu har alltså länsstyrelsen anmält socialtjänsten i Biskopsgården till åklagare för misstänkt tjänstefel.