Kulturneddragningar i Uppsala

Kulturnämnden i Uppsala kommer att tvingas lägga ner verksamhet om socialdemokratenras budgetförslag går igenom. Det menar tillförordnade kulturchefen Dan Thunman.
I budgetförslaget för nästa år ger socialdemkraterna inga lättnader för de nämnder som har problem att dra ner på verksamheten när Knivsta lämnar Uppsala och bildar egen kommun. Det kommer att slå hårt mot kulturen i Uppsala menar Dan Thunman, eftersom man har många kostnader som inte är knutna till antalet komuninnevånare. Socialdemokraterna har lagt fram ett mycket stramt förslag till budget för nästa år. Budgeten, som innehåller få satsningar, går nätt och jämnt ihop, och ökningen av löner och andra kosntader måste hållas på en låg nivå nästa år Socialdemokraterna räknar också med att alla förvaltningar lyckas dra ner på sina kosntader med sex och en halv procent för att kompensera för att skatteintäkterna och statsbidragen blir mindre när knvista startar eget. Vissa förvaltningar, till exempel kulturförvaltningen, komer att få svårt att klara det och de hade hoppats slippa en del av besparingarna. Enligt socialdemokratiska kommunalrådet Annika Lindh finns det dock inga pengar till det. Annika Lindh menar att förvaltningarna istället måste försöka skriva avtal med Knivsta om att de ska vara med och betlal en del av verksamheten. Hon tror att det här kommer att lösa sig - uppsalaborna komemr inte att få en sämre service för att Knivsta bryter sig loss. Dan Thunman säger till Upplandsnytt att han ändå är övertygad om att kommundelningen kommer att ge Uppsalaborna försämrad service på kulturområdet.