Inga rekordskadestånd till Nordkalk

1:37 min

Nordkalk har ingen chans att få några rekordbelopp från staten i skadestånd, om deras mark blir klassad som Natura 2000-område, enligt professorn i miljörätt Jan Darpö.

Orsaken till det är att företaget inte har något rättskraftigt tillstånd, som det heter trots att de hävdar det själva. Och har man inget tillstånd kan man inte få något skadestånd om regeringen skulle besluta att skapa Natura 2000-område vid Ducker i Bunge.

- Det är precis just det som Högsta Domstolen sa 2013, att man återförvisade för prövning. Alltså har man inget tillstånd, säger Jan Darpö.

Nordkalk har tidigare hotat med att kräva stora skadestånd om man inte får tillstånd att bryta kalksten, och på försommaren skickade företaget via sin advokat en skrivelse till regeringen med utlåtande från två professorer i juridik, som hävdar att det kan bli fråga om avsevärda belopp och långa rättsliga processer.

Enligt Jan Darpö är det enda Nordkalk kan räkna med att få är ersättning för är att den rättsliga processen kring tillståndend dragit ut så orimligt i tid.

– För den hanteringen kommer vi att få betala ersättning, det finns liknande rättsfall. Då pratar vi om ett antal miljoner på sin höjd, men inga fatasisummor, säger Jan Darpö.