Forskare: Invandring har bidragit till sämre Pisaresultat

3:48 min

Nästan en tredjedel av Sveriges tapp i Pisa-rankingen beror på invandringen, enligt en rapport som skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren har gjort.

– Självklart har även elever med svensk bakgrund fallit i Pisaundersökningen och den här undersökningen om elevsammansättning försöker inte förklara allt. Vi vet ju inte vad som orsakat det svenska Pisa-fallet. Det finns många hypoteser, men det är väldigt svårt att se hur mycket varje faktor har bidragit med eller om de ens har bidragit alls. Så om vi helt enkelt kan ta bort 30 procent av tappet genom att justera urvalet för elevsammansättning så är det en väldigt stark faktor, säger Gabriel Heller Sahlgren.

Sveriges resultat i den internationella kunskapsundersökningen Pisa har blivit sämre och sämre sedan det första provet genomfördes för 15 år sedan. Senast fick svenska 15 åringar sämre resultat än genomsnittet bland OECD-länderna, och hamnade efter länder som Spanien, Ungern och Slovenien.

Det som undersökningen, som Gabriel Heller Sahlgren forskare vid Institutionen för Näringslivsforskning har gjort, går ut på är att han har tittat på hur mycket svenska elevers resultat, vars föräldrar är svenska och som pratar svenska hemma, har sjunkit mellan år 2000 och 2012 och jämfört det med hur mycket Sveriges totala resultat sjunkit, och det är så han har fått fram att resultatfallet bland eleverna med svenska föräldrar var 29 procent mindre.

Skolverket har tidigare slagit fast att resultaten hos elever med utländsk bakgrund bara har bidragit lite till de försämrade resultaten i stort, och Anders Almgren, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, är också försiktig i hur mycket man egentligen kan säga om effekten av invandringen - men däremot bekräftar både han och Skolverkets tidigare rapporter att elever med utländsk bakgrund oftast får sämre resultat på Pisaproven.

– Ja, det är klart att det finns en effekt på Pisa-resultaten, och han har säkert rätt i att det kan vara en bidragande orsak, men att det skulle vara någon större påverkan det tror jag inte, säger Anders Almgren.

I sin rapport föreslår forskaren Gabriel Heller Sahlgren en rad åtgärder för att förbättra de svenska Pisaresultaten. Bland annat anser han att skolor med sämre resultat bör få mer statligt stöd och att elever bör få mer lärarledd undervisning med motiveringen att för mycket eget arbete riskerar att missgynna elever med utländsk bakgrund. Det sistnämnda håller Anders Almgren på Lärarnas Riksförbund helt med om.

– Jag är fortfarande yrkesverksam lärare och jag kan ställa mig bakom att elever som har dåliga resultat behöver mer lärarledd undervisning än andra elever, så det är inte bara resurser som behövs utan också ett annat sätt att arbeta som lärare, säger Anders Almgren.

Almgren säger också att fler lärare måste få tillgång till fortbildning så att de blir bättre rustade att undervisa nyanlända elever.

– Det är väldigt många lärare som inte vet hur man ska undervisa nyanlända till Sverige, och då pratar jag inte bara om SFI. När man får någon ny i elev i klassen som inte bott så länge i Sverige så måste man anpassa sin undervisning så att det fungerar bättre. Den fortbildningen är det många lärare som inte fått, för att kommunerna inte prioriterar det, säger Almgren.

Radio Sweden har även sökt utbildningsminister Gustav Fridolin som avböjde att kommentera.