Miljödomstol avslutar om åsen

Miljödomstolen i Växjö avslutar idag sin prövning av Banverkets ansökan om att få fortsätta tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Den stora frågan är hur mycket vatten som ska få släppas ut ur åsen under bygget. Prövningen har hittills visat att lantbrukare och boende på åsen är mot ett fortsatt bygge. Banverket vill få lov att leda ut 100 liter vatten per sekund under byggskedet.