"Hur många transmän gömde sig i armén?"

1:56 min

I samband med Pride vill Historiska museet i Stockholm utmana historieskrivningen med projektet Gömda historier som lyfter berättelser kopplade till sexualitet och könsidentitet.

"En soldatuniform kan täcka mycket, men inte dölja allt. Hur många transmän gömde sig i armén?", ja, det är en av flera reflektioner som personer med HBTQ-erfarenhet har bidragit med till Historiska museets utställning Gömda historier som öppnade i veckan.

– När jag går igenom historiebok efter historiebok efter historiebok hittar jag inte ett enda ord som hintar om att queerhet har existerat. Det känns väldigt osynliggörande, säger 17-åriga Nikolai, en projektdeltagarna. 

Projektet är en del av ett större som kallas Unstraight perspective, där tanken är att hitta nya berättelser i redan befintliga museiutställningar. Historiska museet bjöd därför in personer med HBTQ-erfarenhet att studera och samtala kring tre av museets basutställningar och komma med sina perspektiv på tolkningar av historiska skeenden, personer eller perioder.

På röda och gula skyltar kan museibesökaren ta del av de reflektioner och frågeställningar som projektdeltagarna kommit med, som ett alternativt spår genom historien.

Historiska museets utställningsproducent Lena Hejll ser projektet som ett steg på vägen mot att göra HBTQ-perspektivet till en självklar del av museets verksamhet.

– Vi hoppas att det här kommer sitta kvar i ett år ungefär men sen hoppas vi ju att det här blir ett av de perspektiv och erfarenheter som ska sitter i bakhuvudet på oss när vi planerar nya utställningar så att det här inte ska behöva en egen utställning, säger Lena Hejll.

För Nikolai har projektet varit viktigt. Att vara med och lyfta fram en grupp som tidigare varit osynlig i historieskrivningen är för honom både ett sätt att bekräfta sig själv och att kräva utrymme.

– Det här har alltid funnits. Det har alltid funnits personer som jag med samma problem som jag har, i tusentals år, säger Nikolai.