Karlstad Universitet anmält

Karlstads universitet har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen som dock valt att lägga ned ärendet eftersom händelsen inträffade för tre år sen - innan den nya lagen mot diskriminering av studenter trädde i kraft i år.
Fallet handlar om en student som 1999 hävdar att en lärare uttalade sig nedlåtande och rasistiskt under en föreläsning. Läraren, som varit otrevlig mot fler studenter, fick en varning och ändrade arbetsuppgifter men en annan lärare gick vidare till Diskrimineringsombudsmannen.