Åkerinäringen accepterar brott

Aktörerna inom åkerinäringen accepterar en viss typ av brottslighet, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.
Undersökningen bygger bland annat på intervjuer med chaufförer och åkare i Sverige och Norge. Brotten ingår i strategier för att klara av ekonomiskt pressade villkor, skriver Brå i ett pressmeddelande. Enligt Brå riskerar brottsligheten att sätta marknadsfunktionen ur spel och medför risk för person- och sakskador.