Fler Krav-märkta produkter

1:39 min

Efterfrågan på ekologiska varor fortsätter att öka och det här märks av inte minst på att över 1600 nya Krav-märkta produkter registrerats under första halvåret i år.

Framför allt är det olika mejerivaror och även nötkött som det blir flera av, men det behövs ännu fler inhemska producenter, anser Lars Nellmer, VD på Krav.

Huvuddelen av de 1640 nya produkterna under första halvåret i år består av produkter inom redan befintliga produktområdet för Krav, men även nya produkttyper så som bröd.

När en produkt har ett Krav-märke innebär det att produktionen följer Kravs regler som bland annat innebär att det är hållbar produktion, låg klimatpåverkan och att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt.

Och ökningnen av av nya produkter tyder på en ökad medvetenhet hos konsumenterna säger Lars Nellmer, vd på Krav.

– Det tyder på att företagen ser konsumenternas ökade efterfrågan och vill därför satsa på dessa produkter, säger Lars Nellmer.

Detta ger dock bönderna problem. Förutom att kämpa med den dåliga lönsamheten som redan existerar så blir det dyrt vid en eventuell omställningen till ekologiskt jordbruk.

Men från organisationen Krav:s sida säger man sig försöka att underlätta för bönderna med tydliga regler.

– På flera lantbrukares begäran har vi gjort reglerna tydligare och exempelvis delat upp dem djurslagsvis, säger Lars Nellmer.