Rädda vår butik

Fyra företag i Kungsäter vill att Varbergs kommun ska hjälpa till att rädda ortens livsmedelsbutik.
I en skrivelse till Näringslivskontoret skriver företagarna att de bland annat är allvarligt oroade över att den nuvarande affärsinnehavaren inte orkar fortsätta på grund av den stora arbetsbördan. Företagen menar att om butiken förvinner kan det i längden innebära att det kan bli svårt att rekrytera folk från orten.