Gravida förlorar sjukskrivning

Gravida kan förlora sin sjukskrivning två veckor före planerad förlossning, även om de inte blivit så friska att de kan gå tillbaka till arbetet. Det här har drabbat Marie Rönnberg i Örebro, som blev sjukskriven för ischias i januari.
Nu ska hon ha barn vilken dag som helst och har fortfarande samma besvär - men har blivit uppmanad att ta ut föräldrapenningsdagar istället för sjukskrivning av läkare och försäkringskassans kundtjänst. Från andra blivande mammor i föräldragruppen har Marie Rönnberg hört om liknande erfarenheter. Men hon har inte tagit ut föräldradagar som hon blev uppmanad, de vill hon spara till dess barnet kommer. Enligt sjukvården är det upp till läkaren att göra bedömningen från fall till fall, men när det handlar om lättare sjukfall och sånt som man kan räkna med kommer i och med förlossningen så sjukskriver man inte gravida. På försäkringskassan menar den ansvarige tjänstemannen Bertil Wahlqvist att de läkare som inte sjukskriver trots sjukdom - som i Maries fall, måste ha fått regelverket om bakfoten. De kan ha blandat ihop det med reglerna för Havandeskapspenning -som ges till gravida med exempelvis för tunga jobb. Efter att Bertil Wahlqvist fått höra om hur Marie Rönnberg blivit bemött vill han ha bättre information till exempelvis vårdcentraler om gravidas rättigheter - eftersom det verkar behövas.