Brister i smärtlindringen

Det finns brister i den smärtlindrande vården hos landstinget. Det hävdar landstingsrevisorerna.
Bristerna handlar om långa väntetider på bland annat smärtrehabiliteringen. Väntetider på över ett år är inte ovanligt. Enligt landstingsrevisorerna är det även för lite personal vid smärtenheten i Sunderbyn. Revisorernas ordförande Lars Hedberg säger att landstinget bör omfördela resurserna så att smärtvårdens patienter prioriteras.