Kräftfiske inte en självklarhet

1:35 min

Årets kräftfiskesäsong är på ingång, men på senare år har kräftorna minskat i Sveriges sjöar.
Därför har forskare från Lunds universitet påbörjat en undersökning för att spåra kräftornas rörelse.

Sveriges högtidliga traditioner är många, och kräftfiske är en av de största. I många sjöar testfiskar man för att avgöra beståndet.
Claes Ruderstam och Jan Johansson har varit fiskevårdare i Vittsjön i över 25 år, och de har sett olika kräftarter avlösa varandra.

– Vi fick kräftpest här 1989, och vi har sett flodkräftan försvinna. Varför vet vi inte. Men nu har vi signalkräftan i sjön, säger Claes Ruderstam.

Kräftbeståndet varierar per år, varför vet man inte. Men forskare från Lunds universitet har påbörjat tester i sex olika sjöar i Sverige för att kontrollera hur kräftorna rör sig. En av dessa sjöar är Vittsjön.

– Forskarna vill lära sig hur kräftan växer till och hur de rör sig. Därför har de märkt en del kräftor i sjön som de kontrollerar. Fångar man en av dessa kräftor måste man meddela det, säger Jan Johansson.