Storuman

Svärtträskgruvan saneras med ny metod

1:33 min

En ny metod används vid saneringen av Svärtträskgruvan utanför Storuman. Under två år kommer det giftiga zinkslammet ligga i 26 geotuber.

Saneringen av Svärtträskgruvan utanför Storuman har påbörjats. Två dagbrott ska fyllas igen och 35 000 kubikmeter giftigt slam ska tas om hand. Metoden för att rena vattnet från det giftigta slammet sker med en ny metod, där slammet pumpas in i så kallade geotuber.
 - Det är en typ av jättestora strumpor som vi pumpar slammet till, vattnet rinner ut, men slammet stannar kvar inne i tuben, säger Kristina Sjödin på SGU som leder projektet.

Metoden med geotuber har aldrig används vid gruvsaneringar i Sverige, fördelen är enligt SGU att det krävs mindre energi. I vanliga fall platsbyggs ett reningsverk som aktivt skiljer vatten och det giftiga slammet åt. Men geotuberna släpper igenom vattnet medans slammet som till 20 procent består av zink stannar kvar i tuberna. En annan fördel med metoden enligt SGU är att slammet fryser under vintern. När våren kommer tinar slammet och det vatten som finns kvar i slammet rinner då ut.
 - Vi har sett i tester att det här fungerar jättebra som avvattningsmetod för det här slammet, säger Sjödin.

Varje tube innehåller 7000 - 10 000 kubikmeter vattenfyllt slam och totalt ska 26 geotuber fyllas. Under två vintrar kommer så den passiva avvattningen ske. När det bara finns slam kvar i tuberna ska allt ner i ett av dagbrotten där allt täcks över.
 - Vi ska titta över behovet av vattenrening av det lackvatten som kommer rinna ut, men förhoppningsvis ska det inte behövas, säger Sjödin.

Gruvdriften i Svärtträsk startade 2006 men redan 2008 går ägaren Scanming i konkurrs. Ca 700 000 ton sten och 150 000 malm bröts under den korta tiden gruvan var i drift. Lappland Goldminers tog över gruvan men han inte påbörja någon gruvdrift innan de också gick i konkurrs 2012. Kostnaden för saneringen beräknas till 70 miljoner, men då båda bolagen kistor är tomma så är det skattebetalarna som står för notan.