Hur stark är den kurdiska gerillan?

12 min

Turkiet har fortsatt sina attacker mot IS i Syrien, men också genomfört en rad attacker mot den kurdiska PKK-gerillan, dels i norra Irak och även i östra Turkiet. Hur stort hot är den kurdiska gerillan mot den Turkiska staten och hur väl rustade är PKK i dag? Samtal med Jesper Lindau på plats i Turkiet och med Idris Ahmedi statsvetare vid Stockholms universitet med fokus på Mellanöstern och kurdisk politik.