Svenska FN-förbundet om de nya utvecklingsmålen

7:30 min

FN:s nya mål om hur världen ska bli bättre klubbades i natt. Det handlar om målen som ska ersätta de så kallade millenniemålen. Vad innehåller de och kan de verkligen göra världen bättre? Hör Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet.