Omtanke ger indirekt placeboeffekt

1:39 min

Personer med intellektuell funktionsnedsättning, som tidigare ansetts opåverkade av placebo, påverkas visst av skenbehandling, enligt ny svensk forskning.

Placebo, det vill säga skenläkemedel som saknar medicinskt verksamma substanser, anses kunna ge fysisk effekt tack vare att personen som får placebo förväntar sig effekten på ett intellektuellt plan. Men nu visar svensk forskning att personer med intellektuell funktionsnedsättning också påverkas av skenbehandlingen.

Det här kan bero på en indirekt förväntan som kommer från patientens sociala omgivning, enligt Karin Jensen, placeboforskare vid Karolinska institutet och som har lett den nya studien.

– Om man inte skapar förväntningar med hjälp av information som man sammanställer på ett intellektuellt plan, så kan man också bli väldigt påverkad av det som sker i omgivningen, de förväntningar som kommuniceras via de vårdgivare och de familjemedlemmar som man omger sig med. Och att det sammantaget kan skapa en implicit förväntan som förändrar neurobiologin och i förlängningen också beteendet hos patienten, berättar Karin Jensen.

Karin Jensen och hennes kollegor har analyserat ett tjugotal tidigare studier som testat läkemedel för personer med medfödda utvecklingsstörningar. Det handlar bland annat om Downs syndrom, Fragil X- och Prader-Willis-syndromet. Trots den lägre förmågan att tänka abstrakt, så upptäckte forskarna alltså tydliga placeboeffekter.

Det här är helt nya rön, som motsätter sig den gängse uppfattningen att placeboeffekten bara kan uppstå hos personer med högre kognitivt tänkande.

Nu är det viktigt att ta hänsyn till placeboeffekten när nya läkemedel prövas ut för personer med utvecklingsstörning, men också att patienterna får ordentligt med omtanke och behandling när redan framtagna läkemedel ska delas ut, enligt Karin Jensen.

– Vi hoppas ju att man dels reviderar sina teorier om vad placeboeffekten är för något, det är det första. Det andra och kanske det viktigaste är att bemötandet av patienterna ska genomsyras av förhoppning och att man lägger krut på det kontextuella delen av behandlingen och att man inte bara stirrar sig blind på de molekyler som ligger till grund för nya behandlingsmöjligheter, säger Karin Jensen, placeboforskare vid Karolinska institutet och som också är anknuten till Harvard-universitet i USA.

Referens:
Curie A. Et. al. "Placebo responses in genetically determined Intellectual Disability: a meta-analysis." Plos One. DOI: 10.1371/journal.pone.0133316