Farliga slöjdsalar på Gotland

Slöjdsalarna på Lännaskolan i Slite och vid Fårösundsskolan har brister som Arbetsmiljöverket upptäckt och som måste åtgärdas. Annars kan det bli böter.

Bristerna gäller bland annat snickerimaskiner som inte är tillräckligt säkra och innebär risk för personskador.