Även lite träning ger stora hälsoeffekter för dig över 60

Hälsofördelarna med att träna hårt ett par timmar i veckan är kända sedan tidigare, men om du vill träna lite mindre, så kan även det få stora effekter på ditt välmående.

En ny fransk analysstudie, som bygger på data från drygt 120.000 personer, visar nämligen att även mindre fysisk ansträngning, som att promenera en timme i veckan, får stora effekter för personer som är över 60 år. 

Studien visar på en 22 procent lägre dödlighet hos personer som rörde sig lite, jämfört med dem som inte rörde på sig alls. Nio olika studier ingick i analysen där deltagarna i genomsnitt följdes under knappt tio år.

De största hälsoeffekterna märktes hos dem som gick från att göra ingenting till att göra något litet varje vecka. Studien publiceras nu i British Journal of Sports Medicine.

Referens: David Hupin. "Even a low-dose of moderate-to-vigorous physical activity reduces mortality by 22% in adults aged ≥60 years: a systematic review and meta-analysis". British journal of Sports Medicine. 4 Juli 2015. DOI: org/10.1136/bjsports-2014-094306