Svårt att vända havsförsurning

1:39 min

Det kommer att bli svårt att få försurade hav att bli mindre sura igen genom att använda tekniska lösningar för att ta bort koldioxid från atmosfären. Det visar en ny studie i tidskriften Nature Climate Change.

Det är inte bara ett allt varmare klimat som människans stora utsläpp av koldioxid väntas leda till. En annan förväntad effekt är att haven blir allt surare när koldioxiden tas upp i vattnet och bildar kolsyra.

Det finns idéer om att ta bort koldioxid från atmosfären som bland annat handlar om teknik för att fånga in och lagra koldioxid under marken. Men om huvudsyftet skulle vara att minska försurningen av haven, snarare än att bromsa den globala uppvärmningen, i så fall skulle det här inte vara någon effektiv metod enligt klimatmodellerna i den nya studien.

– Det man kan säga är att även om det vore möjligt att ta bort enorma mängder koldioxid ur atmosfären så skulle det enligt deras studie ta många hundra år att komma till något som liknar förindustriella förhållanden, säger Erik Gustafsson som är forskare vid Östersjöcentrum.

Erik Gustafsson förklarar det här med att den koldioxid som väl har tagits upp av havsvattnet sedan kommer att stanna där väldigt länge, även om koldioxidhalten i atmosfären skulle sjunka snabbare.

– Koldioxiden tas upp av havsytorna och blandas sakta ner i djupen. I och med att det är så väldigt lång omsättningstid i haven är det svårt att bli av med den.

Problemet med att få surare hav är att många av organismerna som bor i haven inte skulle tåla det. Därför tycker Erik Gustafsson att den nya studien är intressant.

– Ja, det visar ju att om man nu vill sänka koldioxidhalten i atmosfären och motverka försurning så är det mycket effektivare att direkt minska källan, alltså våra utsläpp, säger han.

Referens: Sabine Mathesius et al. Long-term response of oceans to CO2 removal from the atmosphere. Nature Climate Change 3 augusti 2015. DOI: 10.1038/NCLIMATE2729