Dålig IT-säkerhet i kommuner

Endast hälften av kommunerna i landet har en godkänd IT-policy som beslutats av politiker. Trots att det är politikerna som har det yttersta ansvaret för kommunens säkerhet.
Var tionde IT-ansvarig i kommunerna uppger att de inte har möjlighet att upptäcka intrång i datanätet. Det visar en undersökning som tidningen Kommunaktuellt har gjort. Lars-Olof Strömberg som är IT-expert vid Kungliga Tekniska Högskolan säger till tidningen att det finns fall där datahackers tagit sig in i kommuners datasystem och ändrat exempelvis bygglovsbeslut.