Sten Sjöström: Diplomatiska spänningar riskerar att fortsätta

3:08 min

Ryssland krävde i går att Sverige kallar hem en högt uppsatt diplomat vid Moskvaambassaden. Detta skedde som svar på att Sverige tidigare har förklarat att en person vid ryska ambassaden i Stockholm inte är önskvärd med motiveringen att personen brutit mot Wienkonventionen hur diplomater ska agera.

För en stund sedan svarade ryska utrikesdepartmentet kort att det var ett svar på ett ovänligt agerande och att Stockholm bär det fulla ansvaret för konsekvenserna av dess provokation.

Det är dock inte mycket som rapporteras annars i dag om den diplomatiska kontroversen i Ryssland, rapporterar Sten Sjöström, mångårig tidigare Rysslandskorrespondent som just nu befinner sig i Moskva.

– Det står väldigt lite om det i tidningarna.

Hur är relationerna mellan Sverige och Ryssland, vad finns det för bild av Sverige?

– De är väldigt dåliga och det handlar mycket om det försämrade säkerhetsläget i Östersjöområdet. Relationerna blev framför allt under den förra regeringen, när Bildt var utrikesminister, väldigt dåliga. Sverige sågs tillsammans med Polen och Baltstaterna som de länder i EU som har den mest kritiska linjen, säger Sten Sjöström och fortsätter:

– Det är möjligt att de från rysk sida hade hoppats att det skulle bli bättre med en ny regering. Men så har det inte blivit. Den svenska politiken mot Ryssland är fortsatt väldigt kritisk och den ryska hållningen mot Sverige blir därför också väldigt hård.

Utrikesminister Margot Wallström (S) skrev häromdagen att den ryska annekteringen av Krimhalvön ska  upphöra.

I går kom ett svar från ryska ambassaden i Stockholm , där man svarade att ”Ryssland är Krim och Krim är Ryssland”.

Har Ryssland fått nog av kritiken?

– Man kan väl säga att i de stora sakfrågorna i det svaret så upprepar Ryssland de kända ståndpunkterna. Det är väl ingen som tror att Ryssland ska backa. Det finns dock några saker i uttalandet som är intressanta, säger Sten Sjöström och fortsätter:

– Den ryska ambassaden säger exempelvis att den ”svenska politiken är anti-rysk” punkt slut. Det finns ingen uppmjukning med det ordvalet. Man raljerar även ganska mycket med Sverige och säger att den svenska politiken är ”som en tidsmaskin” och menar att Sverige inte hänger med. Svaret publicerades dock på Facebook, en ny form av diplomati, där man kanske tillåter sig ett mer frivola uttalanden jämfört med formella diplomatiska uttalanden.

Nu vet vi inte de verkliga skälen bakom den svenska förklarandet av den ryska diplomaten som icke önskvärd, "persona non grata".

De säger att det rör sig om ett brott mot Wienkonventionen.

Men kommer den här formen av nålstick att fortsätta tror du?

– Man kan väl säga att i och med att relationen är som den är så ökar risken för det. Men att diplomater utvisas sker ju även mellan länder med goda relationer och man glömmer ofta fort bort vad som hänt.  Men nu vet vi inte omständigheterna denna gång så det finns utrymme för att den här affären kan fortsätta.

Du säger att det nämns väldigt lite om det här. Det senaste som överhuvudtaget rör Sverige var den här ubåten som var 100 år gammal. Är det så att ”ryssen på gatan” tycker att Sverige är lite larvigt?

– Jag tror att ryssen på gatan trots allt har en relativt positiv bild av Sverige sedan lång tid tillbaka. Men däremot finns det politiska aktivister som dragits med i vad som definitivt är en propaganda som delvis riktar sig mot Sverige. Där hånar man svenskt letande efter ubåtar som en ”ubåtshysteri”, eller att det är någon annan form av hysteri. Exempelvis i de senaste fallet så utnyttjar man det på många ställen för att dra lite löje över Sverige, säger Sten Sjöström.