Äldre-team gav bättre vård

När Vaxholm införde äldre-team av läkare, distrikstsksöterskor och vårdbiträden, fick åldringar med flera sjukdomar en bättre äldreomsorg.
Det visar en rapport från Stiftelsen Äldrecentrum. Äldre-teamen ökade kontinuiteten och bidrog till att de gamla sökte akuten mindre och las in för slutenvård mera sällan. Enligt husläkare Helena Schildt-Tossman blev lösningan sannolikt också billigare.