Kommunpolitiker får hålla djur

KRISTIANSTAD. Det blir inget djurförbud för lantbrukaren och kommunpolitikern Hilver Nilsson i Degeberga.
Länsstyrelsen avslog på onsdagen Kristianstads kommuns begäran att förbjuda Hilver Nilsson att äga och ha hand om kreatur.

Kommunens djurskyddsinspektörer anser att han har misskött sina djur under flera år. Nilsson själv hävdar att djurens dåliga hälsa har berott på att de druckit brunnsvatten med en hög halt av järn.

Länsveterinär Lennart Sjöland har under hösten och vintern inspekterat Nilssons djur. I beslutet skriver han att djuren mår bra. Och det kan inte uteslutas att det var den höga järnhalten i vattnet som tidigare gjorde dem sjuka.