Ny forskning om plast i havet

2:00 min

Mängden plastskräp i haven fortsätter att öka och forskare misstänker nu att de små mikroplastpartiklarna utgör en allt större miljöpåverkan.

Marinkemist Martin Hassellöv är forskare på Göteborgs universitet och ledare för det nya treåriga forskningsprojektet, som finansieras av det statliga forskningsrådet Formas.

– Vi är dels angelägna om de marina organismerna för miljöns skull. Men det gäller också den mänskliga hälsan, eftersom vi får i oss av mikroplast när vi äter fisk eller andra havsmatsprodukter.

I projektet ska man titta närmare på förekomsten av mikroplast i Kattegatt och Skagerrak. Mikroplastpartiklar bildas dels genom att större plastföremål bryts ner, dels används mikroplast i bland annat hudvårdsprodukter, som peelingkrämer, och sköljs då ut i havet med avloppsvattnet.

Skagerrak är hårt utsatt för större plastskräp som förs med havsströmmar från både Nordsjön och Östersjön, vilket bland annat leder till att stora mängder plastskräp från olika europeiska länder blåser upp på Bohusläns stränder. Men hur det ser ut med förekomsten av mindre plastpartiklar vet man mindre om.

– Vad som sker med mikroplasten är helt okänt och det är det som vi tänker studera i det här projektet, säger Martin Hassellöv.

I det forskningsprojekt Martin Hassellöv leder ska forskare från Göteborgs universitet, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och IVL Svenska Miljöinstitutet bland annat undersöka vilka olika typer av plastpartiklar som finns i havet och försöka ta reda på mer om varifrån de kommer och vilka djur som får i sig plastpartiklarna.

Något som blir unikt för det här projektet är också att man kommer att titta på betydligt mindre plastpartiklar än vad som traditionellt gjorts i internationell forskning.

– Vi misstänker att man hittar mer och mer partiklar ju mindre filter och analysmetoder man använder och vi har metodik så att vi kan jobba med mindre partikelstorlekar.

Martin Hassellöv hoppas att ökad kunskap kring mikroplast i havet på sikt ska leda till förbättrad avfallshantering och en minskning av produkter som innehåller mikroplast.

– När mikroplast väl hamnat i vattnet så är det helt omöjligt att rena upp det. Enda sättet att minska omfattningen av problemet är att minska tillförseln.