Kaliber fällt i Granskningsnämnden

Pressmeddelande från Granskningsnämnden för Radio och TV 2005-05-18:

Granskningsnämnden har fällt samhällsprogrammet Kaliber i P1 för att det stred mot kravet på saklighet.
Programmet handlade om att Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU) under en tioårsperiod hade fått närmare två miljoner kronor i s.k. demokratipengar från statliga Ungdomsstyrelsen.

I programmet sas bl.a. att de statliga bidragspengarna hade använts för att finansiera ”märkliga resor” och att RKU med hjälp av svenska skattepengar hade åkt till länder som Kuba, Vietnam och Nordkorea.

Även om det vid ett tillfälle nämndes att deltagarna hade betalat biljetterna själva blev enligt Granskningsnämnden det kvarstående intrycket att bidragspengar hade använts för att finansiera RKU:s reseverksamhet. Nämnden ansåg att detta var missvisande och stred mot kravet på saklighet.
Granskningsnämnden förelade Sveriges Radio att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

En ledamot var skiljaktig. Hon ansåg att den del som handlade om RKU:s stödresor var otydlig, men att bristen inte var så allvarlig att den innebar att programmet stred mot kravet på saklighet.

Hela beslutet som PDF-fil:

Kalibers arkiv: