Ungas matvanor utreds

Jordbruksminister Margareta Winberg vill låta utreda kostvanorna bland de unga efter larmet om att det cancerframkallande ämnet akrylamid finns i livsmedel
Höga halter har konstaterats i t.ex. chips och pommes frites. Livsmedelsverket väntas få närmare 1½ miljon kronor för att kartlägga barns och ungdomars kostvanor.