Vattenföroreningar i Roma

Växterna i vattnet, i anslutning till Roma mellanlagringsstation, dör. Det visar prover som tagits där. Analyserna av lakvattnet visar på utsläpp av bland annat fosfor och kväve och det gör att vattenområdet närmast anläggningen är förorenat.