Pyhäjoki

Kärnkraftsplaner godkänns av finska regeringen

0:27 min

Kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki i Finland kan bli av. Finska regeringen ger klartecken för att bygglov kan sökas.

Den finska regeringen anser att kravet på över 60 procents inhemskt ägande uppfylls och tillståndsprocessen för Fennovoima som vill bygga kärnkraftsverket kan därmed fortsätta.

Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning motsätter sig nästan hälften av finländarna bygget. Drygt en tredjedel är för ett bygge, medan resten inte har någon åsikt.

I Skellefteå, som ligger bara 10 mil från Pyhäjoki, finns gruppen Kärnkraftsfritt Bottenviken som på olika sätt bildar opinion mot byggplanerna.